Met een gift ter grootte van € 10.000,- kunt u een Fonds op Naam in het leven roepen. Ook voor Fondsen op Naam geldt dat er geen schenkingsbelasting verschuldigd is. Het gaat immers om een schenking aan HFL.

Vrijheid om zelf te kiezen waar en hoe uw geld uitgegeven wordt.
Een Fonds op Naam is een apart fonds dat onder beheer van HFL valt. Het fonds heeft zijn eigen bestemming, die uiteraard aansluit op het werk van HFL. Deze bestemming kunt u zelf kiezen. Ook kunt u uw eigen fonds zelf een naam geven. Een Fonds op Naam is dus een goed alternatief voor het oprichten van een eigen stichting.

Een Fonds op Naam kan zowel bij leven als door middel van een testamentaire bepaling worden opgericht door individuen of echtparen, maar ook door families of zelfs bedrijven.

Praktisch
Voor meer informatie, raadpleeg uw notaris.