Ook als onderneming kunt u HFL financieel steunen. Ook nu gelden er fiscale voordelen.
Giften van bedrijven aan goede doelen zijn aftrekbaar van de vennootschapsbelasting boven een totaalbedrag van € 227,-. Het aftrekbare bedrag mag echter niet hoger zijn dan 10% van de totale nettowinst van het bedrijf in een jaar. Meer schenken mag natuurlijk wel, maar dan is het meerdere niet aftrekbaar.