Missie

Health Foundation Limburg verwerft en beheert fondsen, die ingezet worden voor (top) klinisch wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+. Limburgs medisch-wetenschappelijk onderzoek verhoogt de kwaliteit van de gezondheidszorg in het algemeen en die in Limburg in het bijzonder. Daardoor kan het Maastricht UMC+ beter tegemoet komen aan de zorgbehoeften van de (regionale) gemeenschap.
Ook wordt de topklinische en topreferente zorg versterkt, mede in het belang van onderwijs en opleiding.
Bovendien ondersteunt Health Foundation Limburg op deze manier het streven van het Maastricht UMC+ om te excelleren als internationaal medisch centrum.

Om fondsen te kunnen werven ontwikkelt en versterkt Health Foundation Limburg de positieve houding van de Limburgse bevolking ten aanzien van de zorg en het wetenschappelijk onderzoek binnen het Maastricht UMC+. Health Foundation Limburg geeft daarom zo veel mogelijk uitleg over en bekendheid aan de projecten die zij ondersteunt.

In het verwerven en beheren van de fondsen gaat Health Foundation Limburg met de grootst mogelijke zorg en verantwoordelijkheid te werk. Ze handelt integer, transparant en met oog voor kwaliteit en continuïteit.