Schenken & nalaten

U kunt de Health Foundation Limburg (HFL) op diverse manieren financieel steunen.

Zo is het mogelijk om met een maandelijks bedrag donateur te worden (zie hiervoor de afzonderlijke fondsen). Maar ook een schenking of nalatenschap behoort tot de mogelijkheden. HFL is een door de overheid erkende charitatieve instelling die is vrijgesteld van heffing van schenkings- en successierechten. Dat betekent dat het bedrag dat u schenkt of nalaat volledig ten goede komt aan het goede doel.

Bankgegevens Health Foundation Limburg per fonds:

  • Health Foundation Limburg, Hart en vaat onderzoekfonds Limburg, IBAN: NL54 INGB 0657 1814 20
  • Kankeronderzoekfonds Limburg, IBAN: NL06 INGB 0005 0439 12
  • Health Foundation Limburg, Jonge brein onderzoekfonds Limburg, IBAN: NL11 INGB 0657 5268 35
  • Health Foundation Limburg, Alzheimer onderzoekfonds Limburg, IBAN: NL72 INGB 0005 0739 58
  • Health Foundation Limburg, Kinder onderzoekfonds Limburg, IBAN: NL64 INGB 0657 5494 52

Bank: ING Bank te Maastricht


 BROCHURE NALATEN

HFL brochure nalatenMeer weten?
Neem contact met ons op via telefoonnummer (043) 407 73 63.
Health Foundation Limburg gaat zorgvuldig om met de door haar verworven financiële steun. Een sterke organisatie en stringent beleid staan aan de basis daarvan.