ANBI

Een ANBI stichting is een algemeen nut beogende instelling. Health foundation Limburg kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet Health foundation Limburg aan een aantal voorwaarden voldoen. Hier vindt u een overzicht van onze belangrijkste gegevens. 

 

 

 

 

 • Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling

  Het werven en beheren van fondsen met als doel de verworven middelen te besteden aan weten­schappelijk onderzoek en onderwijs in het kader van de gezondheidszorg, - uitgaande van en binnen de doelstellingen van het Maastricht UMC+ en de daarmee geaffilieerde instellingen – zulks in nauw en gestructureerd overleg en in samenwerking met het wetenschappelijk en geneeskundig onderzoek en onderwijs met name in de provincie Limburg in het bijzonder in het Maastricht UMC+. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • Naam instelling
  Stichting Health Foundation Limburg

  RSIN/fiscaal nummer ANBI
  807328194

  KvK-nummer
  41077893

  Contactgegevens
  Gaetano Martinolaan 85 (1e etage)
  6229 GS Maastricht
  Telefoonnummer (043) 407 73 63 
  E-mail: info@hfl.nl 

 • Raad van Toezicht Health Foundation Limburg 

  • mw. dr. H.J.M.M. Mertens, voorzitter
  • prof. dr. L.W. van Rhijn, lid
  • prof. dr. B. Kremer, lid

  Bestuur Health Foundation Limburg

  • drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter
  • drs. J.L.J. Habets, RC, penningmeester

  Bureau Health Foundation Limburg

  • mw. drs. H.J. Griede, directeur
  • dhr. M.W.A. Bourgonje, fondsenwerver
  • dhr. P.F. van Ballegooie, fondsenwerver
  • mw. L. Rutten Msc, fondsenwerver
  • mw. drs. Y. Kerkhofs, fondsenwerver
  • mw. M. Kooman-de Vet, fondsenwerver
  • mw. N. Panis, secretariaat
  • Mw. S. Tillie, administratie

  Comité van aanbeveling

  • drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter (oud-gouverneur Provincie Limburg)
  • mw. J. Oostwegel (Chateau hotels & restaurants)
  • dhr. A. Rieu (ambassadeur Kankeronderzoekfonds Limburg)
  • mw. Y.E.M.A. Timmerman-Buck (lid Raad van State)
  • mw. B. Knubben-Kraft (ambassadeur Alzheimer onderzoekfonds Limburg)
  • dhr. J. Smeets (ambassadeur Hart en vaat onderzoekfonds Limburg)
ANBI
Sluit de enquête