Onderzoeksrapportages

Elk jaar stelt Health Foundation Limburg een voortgangsrapportage op over de lopende onderzoeksprojecten.  Deze verslagen geven informatie over de voortgang van de lopende onderzoeken.   
Sluit de enquête