Schenken en nalaten

U kunt de medische wetenschap in Limburg vooruithelpen door baanbrekend onderzoek te steunen. Via een schenking of een nalatenschap aan de onderzoekfondsen van Health foundation Limburg zorgt u ervoor dat behandelmethoden en medische zorg nog verder verbeterd worden. Voor de generaties van nu en morgen. U kunt op een aantal manieren steunen.

Bankgegevens Health Foundation Limburg per fonds:

  • Health Foundation Limburg, Hart en vaat onderzoekfonds Limburg, IBAN: NL54 INGB 0657 1814 20
  • Health Foundation Limburg, Kankeronderzoekfonds Limburg, IBAN: NL06 INGB 0005 0439 12
  • Health Foundation Limburg, Jonge brein onderzoekfonds Limburg, IBAN: NL11 INGB 0657 5268 35
  • Health Foundation Limburg, Alzheimer onderzoekfonds Limburg, IBAN: NL72 INGB 0005 0739 58
  • Health Foundation Limburg, Kinder onderzoekfonds Limburg, IBAN: NL64 INGB 0657 5494 52
  • Health Foundation Limburg, Beweegonderzoekfonds Limburg, IBAN: NL46 INGB 0006 4512 44

 Bank: ING Bank te Maastricht

EENMALIGE GIFT

Elke gift aan Health Foundation Limburg (HFL) draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek voor een betere gezondheidszorg. Het overmaken van uw gift kan op bankrekening NL 09 INGB 0000 00 62 60 t.n.v. Health Foundation Limburg. Uw eenmalige schenking is wellicht aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek, daarvoor verwijzen u hiervoor naar belastingdienst.

UW PERIODIEKE SCHENKING 

Met een periodieke schenking geeft u minimaal vijf jaar achter elkaar een vast bedrag aan Health Foundation Limburg. Periodiek schenken heeft als voordeel dat u maximaal kunt profiteren van belastingaftrek. Uw periodieke gift kunt u namelijk volledig voor de inkomstenbelasting aftrekken. Vanaf 1 januari 2023 is de maximale aftrek 250.000 euro per jaar. Uw voordeel kunt u berekenen met behulp van de schenkcalculator voor periodieke giften tot 10.000 euro per jaar. Klik hier om zelf te berekenen. 

Voor het opmaken van een schriftelijke overeenkomst kunt u dit formulier gebruiken. Na ondertekening van deze overeenkomst door u en Health Foundation Limburg, ontvangt u een kopie van deze akte, waarmee u bij de Belastingdienst kunt aantonen dat uw schenkingen volledig aftrekbaar zijn. Het is mogelijk om via een incasso-opdracht de schenking te betalen of zelf jaarlijks over te maken.

UW FONDS OP NAAM 

Met een bedrag van € 10.000, - per jaar voor een periode van minstens vijf jaar kunt u een Fonds op Naam in het leven roepen.  U heeft de vrijheid om zelf te kiezen aan welk onderzoek uw geld wordt gedoneerd en welke naam u aan het fonds meegeeft.  Een Fonds op Naam is een separaat fonds dat onder beheer van Health Foundation Limburg valt. U heeft geen administratieve rompslomp, er behoeft geen bestuur te worden aangesteld en u heeft niet met complexe wet- en regelgeving van doen. Een Fonds op Naam is een goed alternatief voor het oprichten van een eigen stichting. Een Fonds op Naam kan zowel bij leven als door middel van een testamentaire bepaling worden opgericht door particulieren of bedrijven. Wij geven u graag informatie over de mogelijkheden. 

UW SCHENKING ALS BEDRIJF

Ook als onderneming kunt u HFL financieel steunen. In dat geval gelden eveneens fiscale voordelen. Giften van bedrijven aan goede doelen organisaties (ANBI’s) zijn voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar van de winst tot een  bepaald maximum. Vanaf 1 januari 2024 kan een gift via uw vennootschap boven dit maximum toch fiscaal aantrekkelijk zijn door een compenserend voordeel in de inkomstenbelasting.  We verwijzen hiervoor naar de belastingsite.                       

BEDRIJFSSPONSORING

Als u Health Foundation Limburg wilt sponsoren, dat wil zeggen dat HFL u voor de financiële steun een tegenprestatie biedt, ziet de Belastingdienst de donatie als een normale kostenpost. De betaling is dan volledig aftrekbaar. Wij informeren u graag over sponsormogelijkheden.

UW NALATENSCHAP

U kunt Health Foundation Limburg in uw testament benoemen tot (mede-)erfgenaam of tot legataris voor een vast bedrag. Ook in dit geval gaat uw financiële bijdrage naar het goede doel: HFL is als charitatieve en Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en volledig vrijgesteld van erfbelasting. U kunt dat doen in de vorm van een geldbedrag of een percentage van uw nalatenschap.

Meer weten?

Neem contact met ons op via telefoonnummer (043) 407 73 63. Of mail naar info@hfl.nl Health Foundation Limburg gaat zorgvuldig om met de door haar verworven financiële steun.

 

Sluit de enquête